Điều khoản và điều kiện

Dưới đây là toàn bộ những điều khoản và điều kiện cho người sử dụng website Danhdeonline.me (MEZ)

Một số thuật ngữ sẽ xuất hiện trong bài gồm:

  • Danhdeonline.me, Đánh đề online, Chúng tôi, Tôi: Chỉ chủ sở hữu của website Danhdeonline.me
  • Người dùng, Khách hàng, bạn: Những cá nhân hoặc tổ chức truy cập trang web.

Chúng tôi đề nghị bạn nên tìm hiểu kỹ các Điều khoản và Điều kiện sau trước khi tiếp tục sử dụng trang web.

Các quy định sau là một phần thỏa thuận (có giá trị như văn bản cam kết pháp lý ràng buộc giữa tôi và bạn).

Trong trường hợp thành viên không đồng ý với bất cứ quy định nào hãy ngừng truy cập ngay lập tức.

Ngôn ngữ Đánh đề online sử dụng

Hiện nay trang web Danhdeonline chỉ sử dụng duy nhất Tiếng Việt cho toàn bộ nội dung, chính sách bảo mật, điều kiện điều khoản,…hay bất cứ thông tin nào do chúng tôi cung cấp.

Nếu xuất hiện các phiên bản web bằng ngôn ngữ khác thì Tiếng Việt vẫn là bằng chứng duy nhất dùng để đối chiếu hay làm bằng chứng.

Người dùng đồng ý và chấp nhận điều khoản

Việc truy cập và sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đã biết và đồng ý với mọi Điều khoản & Điều kiện mà không có thắc mắc, bổ sung hay loại bỏ nào.

Người dùng có thắc mắc về điều khoản

Những người dùng có thắc mắc về bất cứ chi tiết nào trong điều khoản hãy liên hệ với nhân viên để được giải đáp.

Trường hợp bạn không đồng ý với quy định hoàn toàn có thể ngừng truy cập và yêu cầu chúng tôi xóa bỏ dữ liệu trước đó (nếu có).

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp

Danhdeonline.me không hoạt động như một nhà cái trực tuyến mà chỉ là chuyên trang cung cấp các thông tin, đánh giá khách quan về thị trường cá cược cho bạn.

Trang web không cung cấp bất cứ sảnh cược hay bàn cược nào cho thành viên, chúng tôi không chấp nhận hay tạo điều kiện cho bạn giao dịch cờ bạc tại website.

Quyền cập nhật & sửa đổi của Đánh đề online

Là chủ sở hữu của trang web chúng tôi có thể cập nhật và sửa đổi các điều khoản bất cứ khi nào mà không cần báo trước.

Việc thay đổi cũng không phải thông qua sự chấp thuận của người dùng.

Để nắm rõ thông tin bạn cần chủ động cập nhật thường xuyên.

Quyền bảo mật riêng tư

Quyền bảo mật riêng tư của website là những quy định cụ thể giúp làm rõ cách chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của thành viên.

Liên kết tới website thứ ba

Để hỗ trợ bạn, chúng tôi có chia sẻ liên kết tới các trang web thứ ba (bao gồm cả website cung cấp dịch vụ cá cược).

Tuy nhiên Đánh đề online không phải chủ sở hữu của trang web thứ ba này, và sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ nội dung có sẵn từ trang web của bên thứ ba.

Khi bạn truy cập tới bất cứ địa chỉ nào khác, bạn đã đồng ý và phải tuân thủ theo toàn bộ quy định, chính sách và điều khoản họ yêu cầu.

Nếu phát sinh các thiệt hại hay mất mát do website thứ ba trong quá trình bạn sử dụng, chúng tôi không có trách nhiệm và nghĩa vụ giải quyết.

Nghĩa vụ của bạn

Là người dùng trang web bạn có nghĩa vụ phải kiểm tra các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của chúng tôi hay website thứ ba khác.

Bạn cũng có trách nhiệm kiểm tra luật pháp hiện hành trong khu vực trước khi sử dụng bất cứ dịch vụ hay nội dung nào khác.

Bạn không được sao chép, buôn bán thương mại hóa bất cứ nội dung nào từ website của chúng tôi (Dưới mọi hình thức).

Khi chia sẻ nội dung với chúng tôi, bạn đồng ý với những tiêu chí sau:

  • Bạn là chủ sở hữu của nội dung mình đã gửi.
  • Các thông tin là chính xác theo đúng kiến thức và kinh nghiệm của bạn.
  • Không cố tình gửi thông tin sai sự thật hoặc dễ gây hiểu nhầm.
  • Không gửi nội dung vi phạm bản quyền, bằng sáng chế hay thuộc sở hữu của bên thứ ba khác.
  • Không chia sẻ nội dung vi phạm các điều khoản và điều kiện trên.
  • Không gửi nội dung phân biệt chủng tộc hay đe dọa, quấy rối người khác.
  • Bạn phải bồi thường cho website và chủ sở hữu nếu gây ra bất cứ thiệt hại hay mất mát nào từ nội dung bạn chia sẻ.

Thông báo vi phạm

Cuối cùng nếu bạn nhận thấy những vi phạm hay nội dung từ website chưa phù hợp hãy thông tin ngay cho chúng tôi tại mục Liên hệ.

This will close in 13 seconds